Espacio para la descripción de archivos y centros de documentación para la Historia Social (en construcción)

· Archivo digital de la autonomía obrera:

En este archivo digital de la autonomía obrera se recogen experiencias, publicaciones y libros del otro movimiento obrero, es decir, del movimiento asambleario y anticapitalista que estuvo detrás de las luchas autónomas que durante el franquismo y la transición democrática recorrieron el Estado español.

La documentación recogida en este archivo digital proviene en su mayor parte de un archivo clandestino recopilado desde el año 1965 en Barcelona, por distintos militantes del área de la autonomía.

Esta documentación se encuentra depositada en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam (IISG), dentro del fondo de la editorial Ruedo Ibérico, que compró el archivo a finales de los setenta.

Esta documentación es de primera mano, en muchos casos incluso de puño y letra. A parte de la documentación interna de las organizaciones donde participaban, en las que surgen las primeras reflexiones en torno a la autonomía obrera, el archivo también contiene diversa documentación sobre las huelgas, luchas de barrio, organizaciones de izquierda, informes de distintas luchas por todo el estado, así como boletines y revistas.

El archivo clandestino, desconocido hasta el momento, se presenta como una fuente imprescindible para entender el movimiento obrero de Barcelona en los años sesenta y setenta, el surgimiento de las tendencias autónomas en el seno de Comisiones Obreras, además de los distintos grupos de la izquierda del momento, y su evolución durante los años de la denominada Transición Democrática.

La intención es seguir completando este archivo, que en un principio está centrado en Catalunya, y ampliarlo geográficamente al resto del Estado español.

· Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris

L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris es va crear l’any 1983 a l’Escola d’Adults Freire, gràcies a les aportacions documentals de particulars. És una entitat independent de qualsevol institució oficial i sense ànim de lucre. El finançament prové de les quotes dels socis i sòcies, de les donacions de particulars i d’algunes subvencions públiques.
L’Arxiu es caracteritza per l’accés lliure i públic al fons historicodocumental que està format per una petita hemeroteca, biblioteca, fons fotogràfic, plànols, cartells, dossiers, etc. Tot aquest material documental s’ha aconseguit a través dels veïns i veïnes que han estat i són els protagonistes d’aquestes històries, i de les seves entitats. Petites històries que formen part de la memòria col·lectiva.

L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris està format per: l’Arxiu del Moviment Ciutadà i l’Arxiu de Nou Barris, que són els dos fons vertebradors de tota la documentació. L’Arxiu de Nou Barris té en l’actualitat dos fons complementaris: l’Arxiu de la Dona i l’Aula de Collserola, ja que per la seva temàtica es va considerar més operatiu diferenciar-los del primer per facilitar-ne la seva consulta i accessibilitat.

· Catàleg de Publicacions Sindicals Clandestines (1939-1975)

La finalitat d’aquest catàleg és la de facilitar l’accés i el coneixement de les publicacions que van editar les diferents organitzacions sindicals clandestines del moviment obrer a Catalunya desprès de la guerra civil i durant la dictadura franquista (1939-1975). Els arxius seleccionats per a la digitalització i realització d’aquest catàleg han estat els arxius de l’Hemeroteca General – CEDOC de la UAB, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i la Biblioteca Pública Arús. La Biblioteca Pavelló de la República i la Biblioteca Cipriano García estava en un procés de digitalització pròpia dels seus arxius i no vam obtenir la seva autorització i l’Arxiu Nacional de Catalunya no va ser necessari donat que les poques publicacions que disposa, es trobaven en els arxius seleccionats.

· Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona

El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i tipologia de documents. Són especialment interessants les col·leccions de publicacions periòdiques (en particular el fons de premsa política clandestina) i de documents gràfics (en particular la de cartells).

· Biblioteca del Pavelló de la República

L’any 1994, un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Biblioteca Josep Maria Figueras i la Universitat de Barcelona comportà la unió dels fons documentals del CEHI i de la Biblioteca Figueras i, pocs anys després, el trasllat de les dues institucions al Pavelló de la República. La reunió dels fons documentals del CEHI i de la Biblioteca Josep M. Figueras ha donat lloc a la formació d’una de les biblioteques més importants del món sobre Segona República, Guerra Civil, Exili, Franquisme i Transició a Espanya i, especialment, a Catalunya.
Paral·lelament a aquestes temàtiques, que conformen el cos principal del fons de la biblioteca, el Pavelló de la República també té un fons important sobre sovietisme i sobre història política internacional del S. XX, especialment important en relació a la Segona Guerra Mundial. Finalment, la biblioteca disposa d’un fons d’història econòmica d’Amèrica del S. XX, provinent de la Casa d’Amèrica de Barcelona, format per monografies, publicacions perìòdiques i material d’arxiu.

· Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya

La creació de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya pretén contribuir a la recuperació de la memòria històrica del moviment obrer i de la resta de moviments socials catalans -tenint com a cos principal les Comissions Obreres- durant un període de la nostra història recent, com és el franquista, en el qual les realitats socials i polítiques eren sotmeses al silenci i interpretades des de l’oblit històric de les majories socials. Des de l’Arxiu Històric es té la voluntat de recuperar documentació escrita, gràfica, oral i audiovisual sobre aquest període. Compta amb un important fons oral i de premsa clandestina, a banda dels pròpiament de CCOO i altres.

· Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

La Fundación Anselmo Lorenzo posee una biblioteca con más de 5.000 libros, así como un extenso archivo de documentos, fotografías, pegatinas, carteles, películas … todos ellos relacionados con el pensamiento anarquista, la historia de las ideas anarquistas o las ideas libertarias.

· Centre de documentació antiautoritari i llibertari

El Cedall és un centre de documentació per a la difusió de la memòria històrica antiautoritaria i llibertària dels processos històrics esdevinguts en l’Estat espanyol al llarg del segle XX.

El Cedall donant prioritat a dues èpoques cronològiques diferents. La primera d’elles, té un recorregut d’àmbit estatal i es refereix als processos antiautoritaris i llibertaris que es van desenvolupar durant l’última fase del franquisme i la seva posterior transformació en la anomenada “transició democràtica” (1970-1980). La segona temàtica és d’origen més local i té a veure amb els orígens del moviment obrer d’arrel sindical llibertària en la ciutat de Badalona. El seu recorregut històric se situa fonamentalment en els inicis del segle XX i acaba amb la derrota en 1939 de les forces republicanes en general, i la llibertària en particular. És un treball de major especialització, que interrelaciona la història obrera local de Badalona amb la història general del moviment obrer en l’àmbit de Catalunya i de l’estat espanyol i del que la Confederació Nacional del Treball (CNT) va ser el resultat de major força d’aquesta convergència sindical llibertària.

· Biblioteca Pública Arús

La Biblioteca Pública Arús, fundada l’any 1895 gràcies a Rossend Arús, s’ha convertit en un centre de recerca especialitzat en movimients socials contemporanis i producció bibliogràfica del segle XIX i inicis del XX.

La Biblioteca és d’accés públic, tot i que per la singularitat del seu fons, va adreçada a tot aquell investigador o persona interessada en consultar sobre la cultura i la societat del segle XIX i principis del XX i als estudiants universitaris.

El fons actual té uns 69.000 volums entre monografies, publicacions periòdiques, manuscrits i incunables i col·leccions destacades, entre elles el fons d’anarquisme i maçoneria.

· Fundación de Investigaciones Marxistas

La Fundación de Investigaciones Marxistas es una entidad cultural privada promovida por el Partido Comunista de España. La fundación cuenta con un Servicio de Documentación, que cubre las demandas de información a través de una biblioteca, una hemeroteca y un archivo. Una de las secciones principales de la FIM es el Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Su finalidad es reunir, conservar y difundir el patrimonio histórico del PCE, desde sus orígenes en 1920 hasta el final de la Transición democrática. También recoge todo lo relativo al movimiento obrero en la España del siglo XX y a la lucha por las libertades durante el franquismo. Consulta sus fondos.

· Archivo MIL-GAC

Archivo digital que recoge textos del MIL, de las Ediciones Mayo 37, cartas y circulares internas, así como otros documentos del movimiento obrero autónomo de la Barcelona de principios de los años 70.

· Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades

La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona dóna accés a un extens fons de publicacions periòdiques d’àmbit local. Les publicacions (revistes, diaris, butlletins, etc) són de temàtica variada -amb una bona selecció de publicacions de moviments socials i polítics- i abasten un ample període històric que es remunta fins al segle XIX.

· International Institute of Social History (Amsterdam)

· Centre Ascaso Durruti

· Centre international de recherches sur l’anarchisme (Marsella)

· Centre International de Recherches sur l’Anarquisme (Ginebra)

· Portal de Archivos Españoles (PARES)

El Portal de Archivos Españoles es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental español conservado en su red de centros.

· Censo-Guía de Archivos de España y Latinoamérica

· Archivos y Centros Estatales gestionados por el Ministerio de Cultura

· Archivo Chile. Centro de Estudios “Miguel Enríquez”

Este portal, que en un comienzo estará a prueba técnica en la red, es un archivo histórico, social, político y cultural, con información documental preferentemente de Chile. Es una contribución parcial al esfuerzo aún fragmentario y débil, de recuperar la memoria social colectiva del movimiento popular chileno. Parte de lo que la historia oficial trata de silenciar o mostrar sesgadamente. Aunque se incorporaran trabajos de distintas épocas, se otorgará énfasis al periodo de tiempo que se extiende desde 1960 en adelante. Su finalidad principal es de carácter educativo, informativo, cultural y sin ninguna pretensión comercial.

· Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra

Criado no âmbito da Reitoria da Universidade de Coimbra em Dezembro de 1984, o Centro de Documentação 25 de Abril visa recuperar, organizar e pôr à disposição da investigão científica o valioso material documental disperso pelo país e estrangeiro, sobre a transição democrática portuguesa: o 25 de Abril de 1974, os acontecimentos preparatórios e as suas principais consequências. Principais serviços: Biblioteca especializada; Arquivos privados; Recortes de imprensa; Arquivo audio-visual e iconográfico.